• 08 ARA 19

    Ozon

    Ozon (O3), oksijen (O2) molekülüne bir (O) oksijen atomunun eklenmesiyle oluşan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. O2+O1=O3.

Features