• Hepatit Tedavisi

    Hepatit Tedavisi

    Hepatit tedavisi, ozon terapinin en önemli alanlarından biridir. Bu durumda, ozonun terapötik etkisi virüs üzerine direk etkisi ve aynı zamanda immünomodülatör aktivite ile indirek etkisi yoluyla ortaya çıkar. Ozon terapi tüm viral hepatit türlerinde (A, B, C), özellikle kronik formlarda etkilidir. Ozon virüs membranındaki polipeptid zincirleri üzerine etki ederek hedef hücrelere (hepatositler) yapışmasını imkansız hale getirir, aynı zamanda virüs proteinlerinin sentezinde yer alan reverse transkriptaz enziminin aktivitesini değiştirir ve böylece virüsün çoğalma siklusunu bloke eder (Freberg, Carpendale, 1988). Kapsüllü virüsler, ozonla kolayca etkileşen lipidi daha fazla içerdiğinden ozona daha duyarlıdırlar. Ozonun uyardığı ilave peroksit sağlanması, hepatitte her zaman azalmış hücre fagositik aktiviteyi yoğunlaştırır.

    Yorumunuzu Paylaşın →